Ungdom med innsats for demente

Gjennom valgfaget «Innsats for andre» skal 12 elever fra Grong barne- og ungdomsskole samle inn penger til forskning på demens.

demensaksjon Leder i Grong demensforening, Olav Bergsmoen håper folk tar godt imot bøssebærerne. 

NAMDALSAVISA

GRONG: Fra 18. til 24. september går årets demensaksjon av stabelen. I år vil det samles inn penger til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer.