Namsos ungdomsskole har ansatt miljøveileder

Simon skal dempe konflikter

– Jeg skal være en trygg voksen elevene føler de kan komme og snakke med, sier Simon Sanka Jensen, nytilsatt miljøveileder ved Namsos ungdomsskole.

skiller seg ut – Jeg er kanskje litt annerledes enn andre voksenpersoner på skolen, sier miljøveileder Simon Jensen. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I 12 har Simon Sanka Jensen jobbet med ungdom. Han er utdannet sosialpedagog og har jobbet på flere ungdomsinstitusjoner og med kognitiv miljøterapi.