Støtte til Bogen likevel

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Rådmannen i Nærøy hadde innstilt på å avslå søknaden fra Bindal kommune om å gi et tilskudd på 100.000 kroner til restaurering av den gamle farleden ved Bogen.

 Etter forslag fra ordfører Steinar Aspli (Sp) har et enstemmig formannskap innstilt overfor kommunestyret på at søknaden innvilges.

Rådmannen begrunnet sitt forslag til avslag med anstrengt økonomi, mens ordføreren mente det er naturlig å støtte til tiltak som er tilknyttet Nærøy i forhold til et nærings-, miljø- og kulturperspektiv.