Lierne og legevaktsamarbeid

Ønsker flere avklaringer

Rådmannen mener et legevaktsamarbeid i Indre Namdal må avklares før man eventuelt går inn for en ny legevaktordning.

ALTERNATIVER Lierne-rådmann Karl Audun Fagerli konkluderer med at det det finnes ulike alternativer, men at et samarbeid i Indre Namdal må avklares før man går videre med tanke på et nytt legevaktsamarbeid.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Lierne kommune ønsker primært først og snarest å få avklart om fire-fem kommuner i Indre Namdal kan eller vil fortsette med aktiv legevakt på kveld og i helg, heter det i vurderinga fra rådmannen i Lierne som skal til behandling i Lierne kommunestyre.

Utredning

Bakgrunnen for innstillinga er at Midtre Namdal samkommune (MNS) har utredet ulike muligheter og ordninger for legevaktsamarbeid i hele Namdalen, for å imøtekomme kravene i den nye akuttmedisinske forskriften med tanke på hvordan den slår ut for kommunene i Namdalen.

Blant annet har man vurdert kompetanseutfordringer, behov for samarbeid om bakvaktordninger, krav til utstyr i legevakt og mulig samarbeid om rekruttering som noen viktige momenter.

MNS har i dag det medisinskfaglige og administrative ansvaret for legevaktsamarbeidet i Namdalen (LINA) om natta for 13 kommuner, og ansvaret for Namdal legevaktsentral som fungerer som legevakttelefon for 15 kommuner 24 timer i døgnet hele året.

Rådmannen i Lierne mener dagens legevaktordning har fungert godt etter gjeldende forskrifter, men at legevaktordninga i Indre Namdal er og har vært sårbar ved fravær og vakanse i legestillinger.

– Den interkommunale legevaktordninga i Indre Namdal vil ikke kunne ivareta kravene i den nye akuttmedisinforskriften, påpeker rådmannen.

Som samtidig mener det er viktig å vurdere om kravene til å kjøre legevakt er så sterke at det blir enda lengre avstand fra distriktene inn til legevakta.

Rådmannen stiller også spørsmål om det er kostnadseffektivt å inngå et større samarbeid.

– Så lenge det skal være bakvakt i Indre Namdal blir de kommunal kostnadene de samme, men tilgjengeligheten dårligere, mener rådmannen.

Åpen for dialog

– Det er viktig å erkjenne at konklusjonen i utredninga slår forskjellig ut for pasienter i Namsos og omegn kontra pasienter i Røyrvik, Lierne, Leka og Vikna, oppsummerer rådmannen.

Om primærønsket fra Lierne kommune om et IN-samarbeid ikke lar seg gjennomføre, mener rådmannen Lierne kommune bør gå i dialog med Midtre Namdal samkommune om et tilpasset opplegg for legevaktsamarbeid fra 1. mai neste år.