Flere av partiets nye stortingsrepresentanter er mot bruk av tvang

KrF åpner for reversering

Det er full jubel blant Sp- og Ap-medlemmer i Bindal og Leka etter at Kristelig Folkeparti likevel åpner for reversering av det såkalte tvangsvedtaket.

LYKKES?: Britt Helstad og Per-Helge Johansen kan lykkes i kampen for å unngå kommunesammenslåing. Amund Hellesø og Steinar Aspli (bak) må eventuelt starte drøftinger om frivillig sammenslåing. 

NAMDALSAVISA

LEKA: Før helga gjorde 1. nestleder i KrF, Olaug Bollestad, det klart at sammenslångsvedtaket ikke var en typisk sak som egnet seg for reversering, selv om KrF stemte mot bruk av tvang 8. juni. Ifølge Aftenposten er det imidlertid flere av partiets ferske stortingsrepresentanter som likevel åpner for ei reversering.