Godt år for nordtrøndersk næringsliv i fjor

Ingen tjener like mye som oppdrettsbransjen

Nordtrønderske bedrifter økte omsetninga med 16 prosent i fjor sammenlignet med året før. Oppdrettsbransjen står for utbyttefesten.

Traff på topp Salmonor selger all laksen i spotmarkedet og har ingen sikringskontrakter. Til tross for at selskapet knapt hadde fisk å selge i første halvår, klarte de et knallresultat i 2016. Eierne tok et utbytte på 100 millioner kroner. – Vi er en liten, lokalt eid bedrift. Vi ønsker å holde på med dette i mange år og da må vi ha solid egenkapital, sier daglig leder Vibecke Bondø. Foto: Sturla Nordbøe  Foto: Sturla Nordbøe

Vi vi selger alt i spotmarkedet og prisene var meget gode.

Vibecke Bondø, daglig leder Salmonor AS
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Der Vestlandet har blødd av oljekrisa, har nordtrønderske bedrifter klart seg godt. Spesielt oppdrettsbransjen gir store utslag på lista over de 50 største bedriftene. Det er liten grunn til bekymring basert på regnskapene deres.

Hør her: Omsetninga økte med 16 prosent, utbyttet med hele 186 prosent. Investeringslysten er der. De største selskapene har tatt opp litt mer gjeld, men samtidig har kassebeholdninga hos de samme bedriftene økt med 800 millioner kroner.