Vil ikke ta stilling til noen av alternativene

Leder i representant- skapet i MNA, Per Olav Tyldum, sier de skal bruke vinteren på å komme fram til ei løsning.

LEDER: Per Olav Tyldum, leder i representantskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – For snart 40 år siden ble MNA etablert som avfallsselskap med deponi, altså der søpla ble gravd ned på Stormyra i Overhalla. I dag legges under en prosent av avfallet i deponi. Derfor er MNA i stor grad en ren logistikk-bedrift, sier Tyldum

– Spørsmålet vi skal finne svaret på, er hvordan vi ser for oss bedriften i framtida. Det er derfor vi nå ser inn i «glasskula» for å finne de beste løsningene direkte for selskapet og indirekte for abonnentene, legger han til.

– Hva kan du si om de fem alternativene?

– Skal vi investere 140 millioner eller se på dagens beliggenhet? Det er svar vi skal finne ut av. Å si noe om plassering akkurat nå, ønsker jeg ikke å kommentere. Vi skal bruke vinteren på prosessen, sier Tyldum og legger til at det er mange spørsmål de ikke vet svaret på i dag.

– Vi skal kunne ha fokus både på selskapet MNA og våre abonnenter. Det blir nok ikke tatt en avgjørelse på neste møte, men jeg håper på en retningsdiskusjon blant eierne, der sel- skapets framtid blir drøftet og at styret får de signalene som trengs videre i prosessen.

Tyldum viser til konkursen i avfallsselskapet RenoNorden, der 150 norske kommuner er rammet.

– Sett i lys av den konkursen, er det derfor viktig for oss eiere å finne de beste løsningene for framtida. Det er jeg sikker på at vi skal klare, bedyrer Per Olav Tyldum.