Rådmannen om midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet på Terråk

Ønsker fortsatt Kjella skole

Tross motstand i høringsinnspill, opprettholder bindalsrådmannen sitt forslag om å flytte ungdomstrinnet ved Terråk skole til Kjella i ombyggingsperioden.

Eneste Rådmann Knut Toresen mener Kjelle skole er eneste, brukbare alternativ for midlertidig flytting av ungdomstrinnet fr. Terråk skole.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

TERRÅK: Bindal kommunestyre har tidligere vedtatt å renovere og bygge om Terråk skole. Planen har vært å be- nytte Kjella skole for ungdomstrinnet på Terråk i byggeperioden. Kjella skole, som per i dag ikke brukes, ligger 34 kilometer unna.