Selv om nærøypolitikerne er usikre på reverseringsspørsmålet:

De går for storkommunen

Tross stor usikkerhet rundt reversering av tvangsvedtaket, går et enstemmig Nærøy kommunestyre videre på vegen mot ny storkommune i Ytre Namdal.

GÅR VIDERE: Det var bred enighet om vegen videre for nærøypolitikerne, fra venstre Johannes Sandstad (KrF), Steinar Aspli (Sp) og Lars Fredrik Mørch (Ap). 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Kommunereformen var ett av temaene i forkant av det ordinære kommunestyremøtet torsdag. Dagen endte likevel med at nærøypolitikerne fattet vedtak om en konkret uttalelse både rundt fellesnemnd, antall kommunestyremedlemmer i nykommunen og strategi i den videre prosessen.