Åbjøravassdragets Elveeierlag krever at operatøren holder minstevannsføringa

Regelbrudd gir fiskedød

Gjentatte ganger er kravet til minstevannføring i Åelva brutt, noe som har medvirket til fiskedød, ifølge elveeierlaget. Nå forlanger laget opprydding.

FISKEDØD: Gjentatte ganger brytes reglene om minstevannstand i Åbjøraelva, noe som medfører fiskedød, hevder elveeierlaget. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: Senest ble det registrert for lite vann 8. august. – Vi konstaterer at NTE nok en gang ikke har klart å forholde seg til pålegg om minstevannføring i Åelva. I dette tilfellet ble de reddet av ei kraftig regnskur slik at perioden ble kortvarig, skriver Åbjøravassdragets Elveeierlag i et brev til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), med gjenpart til NTE og Bindal kommune.