Rett til langtidsopphold

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Et enstemmig Nærøy kommunestyre har vedtatt forskrift om rett til langtidsopphold ved sykeheim i kommunen. Ektefeller gis ikke rett til opphold, men ordinær praksis og rutiner legger til rette for at ektefeller og pårørende kan tilbringe mye tid ved Nærøy bo- og behandlingssenter.

I vedtaket understrekes det likevel at kommunen så langt som mulig skal legge til rette for at ektefelle/samboer også kan få opphold ved sykeheimen dersom dette er ønskelig.