Tilskudd til farleden

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Prosjektet med restaurering av den maritime farleden i Bogen på grensa mellom Nærøy og Bindal får et tilskudd på 100.000 kroner fra Nærøy kommune. Dette vedtok et enstemmig kommunestyre. I forhold til nærings-, miljø- og kulturperspektiv mener nærøypolitikerne det er naturlig at kommunen bidrar.

Rådmannen var negativ til å bidra med støtte, og det var ordfører Steinar Aspli (Sp) som fremmet forslaget til positivt vedtak i formannskapet.