Ingen slipper unna automatiske målere

Snart er det slutt på å registrere strømforbruket selv. Nye målere sørger for å sende opplysningene automatisk.

Alle skal ha En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender kundens strømforbruk til nettselskapet automatisk, slik at kunden slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren kunden har i dag.   Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nå får de første nordtrønderske strømkundene nye, automatiske strømmålere. Fram til 2019 skal 86.000 nordtrønderske målere byttes. Nasjonalt dreier det seg om mer enn to millioner målere, i det som betegnes som den største moderniseringa av norsk strømnett på 100 år.

– Staten, gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), påla for noen år siden alle norske nettselskaper å innføre automatiske strømmålere hos alle kunder. I de årene som har gått, er tida brukt til en omfattende planlegging, for å sikre at det vi skal gjøre, blir gjort skikkelig og med utstyr som er framtidsrettet, opplyser Helge Moe, prosjektleder for nye målere i NTE Nett.

Den umiddelbare forskjellen folk flest vil merke, er at det blir slutt med månedlig avlesing av strømforbruket. De nye målerne registrer forbruket automatisk, time for time. For mange betyr det at de får muligheter for å følge med forbruket sitt bedre enn de kan i dag. Å bli mer bevisst eget forbruk, kan være en inspirasjon til å spare energi og dermed penger.

– De nye målerne gir også NTE nyttig informasjon ved strømbrudd eller andre feil i strømnettet. Vi får raskere varsel om feil, vi får lokalisert feilen raskere og kan dermed også raskere komme i gang med feilretting. Dermed kan framtidige strømbrudd i mange tilfeller bli kortere enn det som er tilfellet i dag og den generelle kvaliteten på strømforsyningen kan bli bedre.

– Det er en stor jobb som nå skal gjøres for å modernisere strømnettet i hele Norge. Vårt mål er at vi i Nord-Trøndelag skal greie å gjøre dette på en måte som skaper minst mulig bryderi for deg som kunde, men som gjør energihverdagen din både enklere og tryggere og etter hvert også smartere, sier Moe.