Korrigering om reisetid i Bindal

NAMDALSAVISA

I vår artikkel om forslag til flytting av ungdomstrinnet ved Terråk skole til Kjella skole, er det blitt en misforståelse om reisetida for en elev i Harangsfjord. Det ble opplyst at eleven ikke fikk lenger reisetid, men den påstanden gjaldt dersom mellomtrinnet ble flyttet til Kjella, slik ett alternativ gikk ut på.

Den aktuelle eleven går på ungdomstrinnet vil få en ekstra reise på 34 kilometer en veg om ungdomstrinnet flyttes, bekrefter rådmann Knut Toresen i Bindal kommune. Rådmannen har imidlertid konkludert med at flytting av ungdomstrinnet uansett vil være den beste løsninga.