Nå vil Blåfjell as også starte med oppdrett av regnbueørret

NAMDALSAVISA

LIERNE: Det kommer fram i sakspapirene til formannskapets møte 5. oktober.

 Blåfjell AS fikk allerede i 2014 konsesjon til å starte landbasert oppdrett av settefisk, stamfisk og matfisk av røye.

 Imidlertid har det vist seg at tilgang til røyerogn er begrenset, og Blåfjell søker om konsesjon til oppdrett av regnbueørret som alternativ eller i tillegg til røyeoppdretten.

 Dette for å spre risiko. Rådmannen er positiv til søknaden, og innstiller på at det gis konsesjon.