Økt vegavgift

NAMDALSAVISA

LIERNE: To vegforeninger har søkt Lierne kommune om å heve avgiftene for kjøring på private veger. Det gjelder veganlegget Aagård/Aamo og Båsdalsvegen/Oternesvegen. For begge vegene anbefales det at politikerne sier ja til at avgifta heves til 50 kroner per tur for en privatbil, 100 kroner for lastebil, 70 kroner for bobil og 400 kroner for et årskort.

For Aagård/Aamo vil vegforeninga også innføre ei avgift på brøytet parkeringsplass – 50 kr for et døgn, 100 kr for ei helg og 400 kr for sesongen.