Trøndelags nye fylkesting

Ap splittes av hemmelig avtale

Ap har samlet Trøndelag, men sliter med å bli enige selv. Innad i partiet foregår det en tøff maktkamp mellom nord og sør.

Hvem skal med? Tore O. Sandvik blir etter alle solemerker fylkesordfører i nye Trøndelag mens Anne Marit Mevassvik tar over som Aps gruppeleder. Hvem de skal få med seg i andre framtredende posisjoner skaper strid mellom nord og sør i partiet.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Det har tilsynelatende vært avklart lenge hvordan Arbeiderpartiet skal fordele makta når trøndelagsfylkene samles.