Her er den nye sjefen på Trøndelag Teater

Elisabeth Egseth Hansen (49) er ansatt som teatersjef på Trøndelag Teater.

Elisabeth Egseth Hansen er ansatt som teatersjef på Trøndelag Teater. 

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Tirsdag morgen ble den nye teatersjefen presentert i Theatercaféen på Trøndelag Teater i Trondheim.

Styret ved Trøndelag Teater har enstemmig ansatt Elisabeth Egseth Hansen (49). Den nye teatersjefen vil overta jobben etter Kristian Seltun 1. januar 2019. Åremålet er på fire år.

Tre nordtrøndere på søkelista

Det var opprinnelig tolv søkere til stillinga. Blant de tre nordtrønderne som søkte var Nina Wester fra Otterøya, med tre år bak seg som teatersjef ved Hålogaland Teater i Tromsø. Ifølge Trønder-Avisa ble hun ikke engang innkalt til intervju.

Men det ble Paul-Ottar Haga, selv om det bare holdt til en intervjurunde. Øyvind Brandtzæg var den siste fra Nord-Trøndelag som søkte på stillinga. Heller ikke han nådde helt opp.

Kunstfaglig utdannet

Egseth Hansen er gift, har to barn og er født og oppvokst i Trondheim. Siden 2012 har hun jobbet som dramaturg ved Trøndelag Teater.

49-åringen er kunstfaglig utdannet innen estetikk og visuell kommunikasjon og er cand.philol i filmvitenskap fra NTNU og Universitetet i København (2001). Hun har også deltatt i det offentlig initierte lederutviklingsprogrammet «Kunstens kvinner» (2012).

Etter endt utdanning har Elisabeth Egseth Hansen jobbet hovedsakelig innen det frie scenekunstfeltet hvor hun har virket som kurator, konsulent, produsent og dramaturg. Hun har jobbet både som produsent- og informasjonsansvarlig (2001-2002) og som kunstnerisk og daglig leder (2004-2005) ved Teaterhuset Avant Garden. Hun har vært konsulent i Danse- og Teatersentrum (2003), daværende interesseorganisasjon for det frie scenekunstmiljøet.

Allsidig bakgrunn

I perioden 2005 – 2006 var Hansen kunstnerisk koordinator/dramaturg for det norsk-iranske dansekompaniet Impure Company.

I 2008-2011 var Hansen scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd, en stilling som er blitt omtalt som «teatersjefen for det frie scenekunstmiljøet». I inneværende år har hun vært medlem av ekspertpanelet i forbindelse med Kulturdepartementets periodiske evalueringer av teatre og orkestre.

Av verv kan nevnes: Nettverk for kunst- og estetikk, NTNU (styremedlem 1999-2000), Teaterhuset Avant Garden (medlem i kunstnerisk råd 2005-2008), Heddakomiteen (medlem  2012-2013), Cinemateket i Trondheim (2013-2017), styremedlem (oppnevnt av Kulturdepartementet) Teater Manu (2016–).