Nye Trøndelag tar form

Det er flere namdalinger som vil få en sentral rolle

NAMDALSAVISA

Fra årsskiftet blir Trøndelag ett fylke. Fredag er siste arbeidsdag for fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag. Fylkesmannsadministrasjon skal fortsatt ligge i Steinkjer, mens den politiske delen havner i Trondheim.

Overhallingen Inge Ryan begynner allerede i ny jobb mandag hvor han skal legge de mange byggeklossene i utforminga av den nye kommunen bestående av Namsos, Fosnes og Namdalseid. Når sammenslåinga er et faktum, blir Ryan rådmann. Det sterke namdalskortet hos Fylkesmann i Trøndelag forsvinner dermed.

For Namdalen er det av stor betydning at overhallingen Anne Marit Mevassvik (Ap) får en sentral rolle når Fylkestinget i Trøndelag skal konstituer. Ifølge Adresseavisen blir Tore O. Sandvik (Ap) ny fylkesordfører, mens Thomas I. Hallem (Sp) blir varaordfører. Mevassvik er tiltenkt det viktige vervet som gruppeleder for Arbeiderpartiet.

Mange skal ha ros for at de to trøndelagsfylkene ble slått sammen smertefritt og at det var et stort flertall blant politikerne for å få samlet Trøndelag. Fylkesrådsleder Mevassvik sto i bresjen for det historiske vedtaket på Stiklestad og har høstet anerkjennelse for det. Ap står meget sterkt i Trøndelag og som gruppeleder vil hun få stor politisk innflytelse i årene som kommer. Mer enn fylkesordføreren sannsynligvis vil få.

Hun skal selvsagt tenke Trøndelag, men det er en stor fordel at hun kjenner Namdalen og de utfordringene og mulighetene som ligger der. Hvis Adresseavisens spådommer blir en realitet, vil Terje Sørvik (Ap) bli utvalgsleder for næring. Viknaværingen kommer fra et område som blir et av tyngdepunktene innenfor næringslivet i Trøndelag i mange år framover.

Det er flere namdalinger som vil få en sentral rolle i det nye fylkestinget. En av dem er Pål Sæther Eiden i Høyre – hans innflytelse på borgerlig side vil med namdalske øyne bli særdeles viktig.

Det er langt til det politiske maktsentrum i Oslo. For mange kan også det bli langt å nå fram til fylkespolitikerne i Trondheim. De politiske partiene i Namdalen må i åra som kommer jobbe målrettet med å fram lokale politikere som kan ta tunge og viktige løft i det nye fylkestinget. Hvis ikke det skjer, kan det bli like langt til Trondheim som Oslo.