Vies i kommunestyresalen

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Rådmannen i Overhalla foreslår at kommunestyresalen velges som fast seremonirom når vigselsretten overføres til kommunene fra nyttår – og at vigselsretten ivaretas av ordfører og varaordfører.

Ønskes vigsler andre steder, må det drøftes og avklares i hvert enkelt tilfelle. Rådmannen mener at kommunestyret må drøfte om tilbudet skal gis til brudefolk bosatt i andre kommuner og om det skal åpnes for at vigsler kan skje andre steder og utenfor ordinær åpningstid.