For egen regning

Inges fantastiske punktum

NAMDALSAVISA

Inge – jeg velger å bruke bare fornavnet – selv om du er Fylkesmann i Nord-Trøndelag. Kongens og statens mann i vårt fylke.

I dag har du din siste arbeidsdag på Statens Hus, og du kan se tilbake på åtte år som den fremste nordtrønderen – og namdalingen.

Og for et punktum det ble. I tre dager fikk du vise fram ditt fylke for vårt populære kronprinspar. Fra elveosen ved Kongsmoen til Storfjellet på Lauvsnes – hele ferden innrammet av solskinn og vakre høstfarger.

Hva dere snakket om når det var tid og anledning til det, enten det var i limousinen A-3 eller ved frokostbordet på Kongeskipet Norge, vet ikke vi. Men jeg er ganske sikker på at du ga kronprinsen Haakon og kronprinsesse Mette-Marit god informasjon om Namdalen.

Du kunne ikke fått ei bedre avslutning i jobben som fylkesmann.

Kjenner hver en vegbit

Det er ikke mange som kjenner området og folket slik som du. Det er vel knapt en namdalsk vegbit du ikke har kjørt på – enten som fotballdommer, ordfører, stortingspolitiker eller offentlig ansatt – eller kort og godt – som namdaling.

Som journalist har jeg ringt mange ganger til Inge for å få hans synspunkt på ulike saker. Uten unntak har samtalene startet eller sluttet med diskusjoner om hvordan Tottenham har gjort det den siste tida.

For ordens skyld – det er ikke jeg som har brakt dette fotballfaglige spørsmålet på banen.

En av de store

For oss namdalspatriotene har du være en av de store de siste 10–15 årene. Sammen med Bjarne Håkon Hanssen og Lars Peder Brekk inngikk du i en trio fra Namdalen som hadde stor politisk innflytelse. I tillegg hadde både politimesteren og direktøren for helseforetaket solide namdalske røtter.

Som parlamentarisk leder i SV og med Lars Peder Brekk i tilsvarende posisjon i Senterpartiet, hadde dere viktige politiske posisjoner knyttet til Stoltenbergs rødgrønne regjering.

Våren 2008 tilbrakte jeg to dager på Stortinget for å lage sak om jobben som du og Lars Peder utførte. Det ble to «gode dager på jobben» hvor du tok deg god tid til både de formelle oppgavene som skulle utføres og til utallige «hei» og noen ord med alle du møtte i «maktas korridorer».

Da du ble innsatt som fylkesmann høsten 2009, ble du møtt med klappsalver fra de ansatte i Statens Hus.

Uten at det er gjennomført noen meningsmåling, er jeg ganske sikker på at de samme ansatte beklager at du ikke fikk anledning til å fortsette i embetet og dermed bli den første fylkesmannen i et samlet Trøndelag.

Mange gode ord

Onsdag var det mange som takket for samarbeidet og for jobben som Inge har gjort som fylkesmann.

Ord som «folkelig», «uhøytidelig» og ikke minst «medmenneske» gikk som en rød tråd i de mange talene.

Ny jobb på mandag

Mandag starter du på en ny jobb – uten en eneste fridag mellom den gamle jobben og den nye utfordringa som prosjektleder for etableringa av «nye» Namsos kommune.

I Fosnes, Namdalseid og Namsos er det store forventninger knyttet til jobben du skal utføre. Å slå sammen tre kommuner, en stor og to små, til en, er ingen opplagt øvelse.

I nyjobben vil du få bruk for ditt kontaktnett og dine egenskaper til å «se» folk. Jeg er ganske sikker på at alle vil bli inkludert i ditt prosjekt.

Det er mange som misunner oss namsosinger at vi får en administrativ leder av ditt format.

Mer enn noen gang trenger Namdalen en talsperson som er «et hode høyere» enn andre.