Kommunal navnekomite

NAMDALSAVISA

YTRE NAMDAL: Innen 1. februar må kommunestyrene i Nærøy, Vikna, Leka og Bindal ha bestemt navnet på den nye storkommunen i Ytre Namdal.

Rådmannen i Nærøy foreslår at formannskapet vedtar å opprette en navnekomite som skal bestå av ordførerne, en politiker og en representant fra frivillige organisasjoner som er opptatt av navnearbeid. Komiteen skal sørge for bred involvering og fremme forslag til kommunestyrene innen 1. januar.

Leka oppfordres spesielt til å oppnevne medlemmer til komiteen, selv om kommunen har reservert seg mot å delta i arbeidet med nytt kommunenavn.