Lavere kostnad enn eget gravsted

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Selv om man ikke skal ha eget gravsted, koster det penger å velge felles minnelund. Det er en lavere kostnad sammenliknet med å bekoste gravstein til en egen grav.

– Det er ei engangsavgift på 5.000 kroner for å sette opp en navneplakett for dem som er heimehørende innenbygds, og 7.000 kroner for dem som kommer utenbygds fra, sier Lauvsnes.

Innenbygds er i denne sammenhengen alle som bor innenfor Midtre Namdal kirkelige fellesråds virkeområde. Per i dag Namsos, Overhalla, Fosnes og Flatanger.

– Deretter er det vanlige regler for feste som gjelder, sier han.

Det betyr at det er avgiftsfritt de første 20 årene, deretter feste for ti år av gangen til en pris per i dag på 1.250 kroner for en periode.

– Velger noen å reservere plass i minnelunden for eksempel gjenlevende ektefelle, må de betale feste for denne reservasjonen, forklarer Lauvsnes.

Det er ikke mulig å forhåndsbestille/reservere plass utover dette, men om det blir fullt er det allerede satt av område til å utvide minnelunden med ei ny støtte.