Først i Namdalen med felles gravminne

Namsos får minnelund

Nå kan du velge om du ønsker et vanlig gravsted eller om du heller ønsker et gravminne i en navnet minnelund i Namsos.

MINNELUND Gaven fra Lions Club Namsos er på plass på kirkegården. Fra venstre: Åge Rygh – president Lions Club Namsos, Helge Lauvsnes – kirkeverge, Tom C. Prytz – leder Midtre Namdal kirkelige fellesråd, og Øivind Ramstad, Lions Club Namsos og initiativtaker til prosjektet.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Nå er minnestøtta på plass. Det gjenstår noe arbeid før alt er ferdig, men i løpet av høsten skal den første urna settes ned i den nye minnelunden på Namsos kirkegård, sier kirkeverge i Midtre Namdal kirkelige fellesråd, Helge Lauvsnes.