Satser på Kvatninga

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk etablerer et senter for skogplanteforedling for skogbruket i Midt-Norge på planteskolen på Kvatninga.

oppfølging I feltforsøk blir avkom fra avlstreene testet for å beregne deres avlsverdier. Her er det Birgit Sundbø Hagalid (Skogfrøverket) og Hans Christian Brede (Skogselskapet i Trøndelag) som gjennomfører registreringer og utvalg av neste generasjons avlstrær i felt.   Foto: Arne Steffenrem, NIBIO/Skogfrøverket

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Tradisjonelt har de frøene som planteskolene sår, og som blir til skogplanter, blitt hentet i form av kongler i skogen.