Færre unge går arbeidsledige

Nye tall fra Nav viser en nedgang i arbeidsledigheten blant unge under 30 år.

Færre ledige Nye tall fra Nav viser en nedgang i arbeidsledigheten blant unge under 30 år. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ved utgangen av september var to prosent av arbeidsstyrken i Nord-Trøndelag registrert som helt ledige. Dette tilsvarer 1.395 personer – tre prosent færre enn på samme tid i fjor.

I tillegg til de helt ledige er 374 personer på tiltak, som gir en bruttoledighet på 2,5 prosent. Til sammenligning er det på landsbasis 2,5 prosent helt ledige, og en bruttoledighet på 3,1 prosent. 

– De siste månedenes utvikling her i fylket, med svak nedgang i ledigheten, tyder på at ledighetsnivået holder på å stabilisere seg. Nord-Trøndelag er likevel blant de fylkene i landet med lavest ledighet, og vi har et godt arbeidsmarked med mange muligheter, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag.

Fordelt på aldersgrupper er det nedgang i ledigheten blant unge under 30 år. Denne gruppen utgjør nå 444 personer, som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken (under 30 år). Innenfor aldersgruppene 40-49 år og over 60 år, har ledigheten økt med henholdsvis 3 og 17 prosent.

– Ungdom under 30 år er blant de gruppene vi jobber mest aktivt med. Hvis de ikke kommer seg ut i arbeid og aktivitet på et tidlig tidspunkt i livet, er risikoen stor for lange løp i Nav-systemet, og utfordringer med å kunne forsørge seg selv. Det er derfor veldig positivt at ledigheten blant de unge går ned, sier Rydningen.