Gutvik får garanti

NAMDALSAVISA

LEKA: Leka kommunestyre har vedtatt å gi garanti til Gutvik Vassverk SA i 26 år. Garantien gjelder låneopptak i størrelse 800.000 kroner.

Garantien gis i form av simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Vedtaket forutsetter også at Gutvik Vassverk SA har vedtekter som tilfredsstiller Fylkesmannens krav til innhold. Lånet skal brukes til å ordne opp i ei ny vannledning som ikke fungerer. Denne går fra Sørgutvikvatnet til Gutvik.