Mattilsynet stopper åtte tonn blåskjell som inneholder gift

Blåskjell Algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) er funnet i blåskjell produsert av Snadder og Snaskum i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. 

NAMDALSAVISA

RISSA: Algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) er funnet i blåskjell produsert av Snadder og Snaskum i Rissa kommune i Sør-Trøndelag.

Rundt åtte tonn blåskjell er sendt ut på markedet i hele landet. Noe av dette er sannsynlig spist, mens resterende parti tilbaketrekkes fra markedet.

– Produktene er høstet etter høstetillatelse fra Mattilsynet, men rask oppblomstring av DSP-toksiske alger har ført til at det er algegift i blåskjellene.

Spising gir risiko for diare, oppkast og magekramper. Produktene bør kastes. Mattilsynet har foreløpig ikke fått melding om at noen er blitt syke etter å ha spist skjellene.