Rektorstillinga endres

NAMDALSAVISA

LEKA: Rektor ved Leka skole skal heretter kun ha ansvaret for grunnskolen, og ikke lenger for musikk- og kulturskolen og voksenopplæringa. Samtidig skal det opprettes en ny helstilling som oppvekstleder.

Dette vedtok kommunestyret i Leka torsdag. Den nye oppvekstlederen skal ivareta skolefaglig ledelse, barnehageoppgaver på kommunenivå og være rektor ved musikk- og kulturskolen og voksenopplæringa. I tillegg vil noe organisering av flyktningtjenesten bli tillagt stillinga.