Usunn helse i Grong

LEDER

NA-FAKSIMILE 29.09.2017 

Det inngir ikke tillit å skyve saker under teppet

NAMDALSAVISA

Kommuene er pålagt mange oppgaver. Blant annet har de ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Det kan være stor forskjell på hvordan kommunene lykkes med det. Grong har dessverre satt seg selv i et dårlig lys på det området.

Tidligere denne uka rettet tidligere ordfører Erik Seem og hans partikollega, Marianne Brissach (Sp), i et intervju med NA kraftig kritikk mot legetjenesten. Problemene hadde vedvart i så mange år at de selv vurderte å trekke seg som folkevalgte da de ikke lyktes å løse flokene. Ved å løfte fram den problematikken fikk de kjeft fra Ap i Grong under formannskapets behandling.


Legedekninga i Grong

Formannskapet lukket døra og luftet ut

Spørsmålene var så kritiske at rådmannen ba om å få lukke møtet. 45 minutter senere hadde politikerne trua på at legetilbudet i Grong atter en gang kan bli bra.

 

Det var en skivebom fra Vigdis Linmo (Ap). Lokalpolitikerne er innbyggernes tilllitsmenn. De skal fremme saker som er viktig for sine velgere. Det er ikke unaturlig i slike sammenhenger å benytte seg av media for å sette fingeren på ting som er kritikkverdig. Det hadde sikkert vært mest behagelig for rådmannsstaben og Arbeiderpartiet å behandle denne saken uten noen form for offentlige debatt. Det inngir ikke tillit å skyve saker under teppet.

Når det er sagt, fungerte heller ikke legetjenesten mens Erik Seem og Sp hadde ordførerververt. Hovedansvaret ligger hos rådmann Svein Helland, som har styrt skuta i flere tiår. Formannskapet har fått forsikringer om at legetjenesten skal komme på stell. Det er vel og bra. En får håpe at det skjer i et konstruktivt samarbeid med de ansatte uten at eventuelle problemer blir plassert på personer som ikke har ansvaret.

I denne sammenghengen har SV-veteranen Steinar Sæternes helt rett da han sa dette i formannskapet: «Det nytter ikke å skape noe framover uten å ta inn over oss og lære av det som har skjedd». Problemene er luftet ut. Nå gjenstår ei løsning grongningene har ventet altfor lenge på.

Fastlegeordninga er under press grunnet langt større arbeidspress for legene nå enn da ordninga ble innført. Det er avgjørende at kommunene legger arbeidsforholdene, som eksempelvis i Namsos. De sikrer innbyggerne gode legetjenester. Det fortjener grongningene også.