Mistenker dumping av formalin i havet

Formalin er et stoff som er både giftig ved innånding, hudkontakt, svelging og noen mistenker at det er kreftframkallende. Likevel brukes det som konserveringsmiddel i forbindelse med taretråling.

FRYKTER GIFT Tare som høstes utenfor Namdalskysten brukes blant annet til kreftmedisin. I prosessen brukes store mengder formalin, og Fiskeridirektoratet frykter at dette giftstoffet skal sige ut i sjøen. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det var NRK som første meldte om mistanken om at store mengder formalin ble sluppet ut i havet i forbindelse med taretråling utenfor Leka.

Kystvaktskipet Njord var i juni i år på inspeksjon av et taretrålingsfartøy utenfor Hortavær. De fant da at potensielt store mengder av formalin ble sluppet i sjøen.

Formalin ble tidligere brukt i store mengder til bekjempelse av lakselus og til parasittbehandling av laks i ferskvannsfasen, men stoffet er nå underlagt strenge restriksjoner.

I forbindelse med taretråling brukes formalin for å konservere taren for å beholde kvaliteten best mulig.

Firmaet som eier taretråleren som ble inspisert, bekrefter at de bruker formalin, men undersøkelser de har gjort viser at relativt små mengder slipper ut i sjøen og at de rundt 20 kilo som havner på sjøen i uka brytes fort ned.

Det som blir igjen på taren vil også brytes ned.