NA mener:

Utvidet kulturhus

Faksimile NA 2. oktober 

NAMDALSAVISA

Spennende eller spesielt nytenkende er det ikke, men av og til kan det enkle være det beste. Ei arbeidsgruppe i Namsos kommune har kommet fram til at en samlokalisering av kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten kan skje ved at en fører opp et tilbygg samt en ombygging for å knytte det sammen med Kulturhuset.


Arbeidsgruppe med klar anbefaling for framtidig lokalisering av kulturskole, opplæringssenter og flyktningtjenesten

Vil bygge ut kulturhuset

Gruppa har vurdert mulige lokaliseringer for kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten i Namsos. De peker på området ved kulturhuset som beste alternativ.

 

Når en ser hvilke kulturelle storstuer som har poppet opp i Stavanger, Bodø og det som er planlagt å komme i Steinkjer, kan en utbygging på Østre virke noe kjedelig. Likevel er det ikke prangende bygg med skyhøye driftsutgifter som behøver å være det beste. Det viktigste er hva en fyller rommene med, og om det er økonomisk rom etter bygginga til å skape aktiviteter som gagner innbyggerne.

Foreløpig er dette bare et forslag fra ei arbeidsgruppe som har tatt utgangspunkt i Namsos kommunes nye eiendomsstrategi, som tar sikte på å samle mest mulig av kommunens tjenester under felles tak. Å samle de tre nevnte virksomhetene, er fornuftig både i dag og på lang sikt.

Arbeidsgruppa har vært bredt sammensatt av fagfolk og ansatte i kommunen. Det er betryggende. Og når de virker å være så samkjørte, bidrar det til at politikerne ikke setter på bremsene ved første sving. Samtidig er det viktig at det tas hensyn til hva det framtidige behovet vil bli for innbyggerne i Fosnes og Namdalseid.


Politikerne avviser ikke forslaget om tilbygg til Kulturhuset

«Ja, noe må gjøres»

De er enige om at noe må gjøres med lokalitetene til kulturskolen og opplæringssenteret. Men hva som er riktig veg å gå, det er politikerne mer usikre på.

 

Foreløpig er kostnadsoverslaget på 124,5 millioner kroner. Den prislappen kan fort ryke, men dette er uansett en lønnsom investering for Namsos. Kultur er vanskelig å måle på bunnlinja, men kultur er alltid rett medisin for livslinja til folk.