Jubler over 30 nye arbeidsplasser

Fylkesråd Terje Sørvik for regional utvikling jubler over at deler av Landsbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer
NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Det gjør at vi får 30 nye arbeidsplasser til Trøndelag, som krever høyere kompetanse. Og det rett i smørøyet til regionens kjernekompetanse. Dette vil også styrke NIBIO sin satsing i regionen Trøndelag, sier Sørvik i en melding.

Han understreker at Trøndelag er mer enn klar for å ta en nasjonal oppgave innen naturressursforvaltning.

– Vi skal legge til rette for et minst like godt faglig nivå som allerede finnes i direktoratet, sier Sørvik, og legger til at dette viser at samhandling og samarbeid over år gir resultater.

– Dette har fylkespolitikerne sammen med samtlige ordførere, Trøndelagsrådet og et enstemmig landbrukspartnerskap i hele Trøndelag – jobba for i flere år. Fra et distriktspolitisk ståsted skulle vi gjerne sett at det er mer som blir flytta ut, men nå får vi vist hva vi kan og får til i Trøndelag sammen – så får vi se hva framtida bringer, sier Sørvik.