Lekas reverseringshåp i en tynn tråd

Olaug Bollestad (KrF) mener kommunesammenslåing ikke egner seg for omkamp i Stortinget.

Fra valgvaka Ordfører Per Helge Johansen (til høyre) fulgte årets stortingsvalg nøye.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LEKA: Det betyr at det ikke blir KrF-støtte til omgjøring av tvangsvedtak

Leka og Bindal kan gi opp håpet om å slippe kommunesammenslåing. Kristelig Folkeparti sier nei til å behandle spørsmålet på nytt i Stortinget, skriver Adressa.

Etter at  Stortinget vedtok slå sammen Leka, Bindal, Nærøy og Vikna, har spesielt Leka-ordfører Per-Helge Johansen kjempet hardt for å få reversert vedtaket. Nå spørs det om håpet henger i en rimelig tynn tråd.

Det første som skjer etter feren, er at det nye Stortinget blir møtt med et forslag fra Senterpartiet om å ta en ny runde om tvangsvedtakene.

De kommunene som ønsker det, skal kunne søke om å få omgjort tvangsvedtaket, og søknadene skal behandles hver for seg i Stortinget dersom Senterpartiet får flertallet med seg, skriver avisa.

– Ingenting er gjennomført som ikke gjør det mulig å gjøre nytt vedtak. Sammenslåing av disse fire kommunene var i strid med de faglige rådene fra Fylkesmannen, og KrF stemte mot tvang sist, sier Arnstad.

– Dette er ikke en type sak som egner seg for reversering, selv om vi i KrF stemte mot tvangssammenslåing, skriver stortingsrepresentant Olaug Bollestad i en e-post til Adresseavisen.

– KrF gikk ikke til valg på reversering slik Sp gjorde. Dersom det kommer fram særlige momenter som gjør at det er riktig å se på enkeltsaker på nytt, skal vi selvsagt gjøre det, fortsetter hun. Men partiet vil ikke kommentere enkeltsaker og heller ikke Leka og Bindal, men legger til i e-posten:

– Det betyr at vi holder en liten åpning for eventuelle nye momenter som ikke var oppe i sammenslåingsprosessen. Holdningen vår er at vi ikke går inn for reversering og kommer ikke til å kommentere enkeltsammenslåinger nå, skriver Bollestad. Men KrFs nye stortingsgruppe vil ta stilling til forslagene fra Sp når de kommer til behandling i Stortinget.