Ordføreren vil at også rådmannen kan vie

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Etter forslag fra ordfører Per Olav Tyldum ligger det an til at også rådmannen kan utføre borgerlige vigsler i Overhalla når den nye ekteskapsloven trer i kraft fra årsskiftet.

Rådmannen hadde innstilt på at ordføreren og varaordføreren skulle foreta vigslene, men nå vil også rådmannen kunne gjøre oppgaven, om kommunestyret deler formannskapets oppfatning.

Formannskapet går også inn for at kommunestyresalen inntil videre skal være seremonirom, men at andre ønsker skal drøftes med vigsleren.