Høytidelig avslutningsmarkering av suksesshistorien IPS

Tre timer med velfortjent klapp på skuldra

Effektene er mange, og resultatet er stort. Fem år etter oppstarten kan både næringa og skolene juble over betydninga av IPS-prosjektet.

Dagen for store festtall I tillegg til de aktørene som på ulike måter har støttet opp om prosjektet, ble også bedrifter og skoler invitert til avslutningsmarkeringa av IPS-prosjektet. At betydninga av prosjektet har vært stor for dem alle var det ingen tvil om.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

MARØYA: – Det er artig å se næringsliv og skole samlet rundt samme bord, det var noe av grunnintensjonen til prosjektet, sier Frode Lauritzen, som onsdag kunne ønske velkommen til avslutningsmarkering av prosjektet IPS (Individuell tilpassa opplæring for elever i sjømatnæringa).