Vil selge den kommunale boligen Geilin på Salsnes

NAMDALSAVISA

FOSNES: Alle de fire leilighetene i den kommunale boligen Geilin på Salsnes har stått tomme i 2017 og i store deler av 2016. Det er ingen etterspørsel etter leie av leiligheter i området, og rådmannen i Fosnes foreslår derfor at boligen selges.

En takst av boligen vil bli tatt etter at kommunestyret har vedtatt at den skal selges. Boligen ble bygget i 2006 og i 2017 var det budsjettert med ei leieinntekt på 257.900 kroner.