Elektrisk motorveg

Nesten 40 meter over bakken henger arbeiderne i sol og i regn. Ingenting skal stoppe dem i å bli ferdig med den nye kraftlinja mellom Namsos og Åfjord i tide.

Oppgradering Namsos transformatorstasjon har gjennomgått ei stor oppgradering for å takle både den nye kraftlinja og oppgraderinga av den gamle. Fra venstre: Jogeir Brøndbo, teknisk kontrollør i Statnett og Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef. Helt til høyre ser vi starten på den nye kraftledninga.  Foto: Bjørn Tore Ness

Vi forbedrer strømforsyninga i hele regionen.

Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef Statnett.
NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Det er halvannet år siden Statnett startet arbeidet med å bygge ei ny 420 kilovolts kraftlinje mellom Namsos og Åfjord. Et prosjekt som har ei kostnadsramme på rundt tre milliarder kroner.