Et reptil, noe for deg?

NAMDALSAVISA

Fra 15. august i år ble det lov å innføre, omsette og holde 19 reptilarter i Norge. Slike kjæledyr har eksistert i Norge lenge så en oppmykning av regelverket er bra slik at det er enklere å oppsøke hjelp når dyret er sykt. Det er nå også lettere å informere om hvilke behov slike kjæledyr har om du tenker på å anskaffe deg en slik kamerat.

Før du anskaffer deg et reptil, må du sette deg godt inn i hvilke behov dyret har. De ulike artene har svært ulike behov. Du finner god informasjon om hold av de ulike artene på nettsidene til Norsk Herpetologisk Forening. På Mattilsynets nettside får du oversikt over hvilke arter som er godkjent og det relevante regelverket. En del dyrebutikker kan også ha god kunnskap om reptiler. Dr. John J. Debenham, ekspert på reptiler ved NMBU (Veterinærhøgskolen) har vært min kilde til denne artikkelen.

Vær oppmerksom på at artene som nå er lovlige i Norge, har en forventet levetid på minst 10 til 50 år. En art, gresk landskilpadde, kan bli 100 år.

Et godt terrarieoppsett er alfa omega for at reptilet skal ha et godt liv. 90% av sykdommer vi ser hos reptiler er grunnet dårlig miljø eller diett. Husk å iberegne kostnadene til riktig utstyr. Det kan fort ligge rundt 10.000 kr.

Vær nøye med å kjøpe reptilet ditt fra noen du stoler på eller vet har et godt rykte. Det er mange sykdommer som spres blant europeiske reptiler for tida, som vi ikke vil ha i Norge.

Reptiler bærer normalt salmonella i tarmkanalen sin. Det kan gjøre folk syke, spesielt små barn eller de med svekket immunforsvar. God håndhygiene er viktig og små barn bør ikke håndtere reptiler.

Når reptilet kommer i hus må det få ro og bli vant til terrariet sitt. Hvis ikke kan du risikere at reptilet aldri faller til ro i sine nye omgivelser. Generelt er ikke reptiler kjærlige dyr som krever menneskelig kontakt. Noe arter skal bare sees på og bør håndteres så lite som mulig. Sett deg inn i hvilke arter som tåler menneskelig kontakt. For eksempel kan noen arter ha for sensitiv hud til å tåle berøring, andre kan ha så sterk foringsrespons at de ofte biter hvis de blir tatt på. Slanger kan bite deg, men ingen av reptilene som nå er lovlig i Norge kan trolig drepe deg.

Kan du ikke lengre ha reptilet ditt, bør du kontakte Herpetologisk forening for omplassering eller veterinær for avlivning. Slipp for all del ikke dyret ut i naturen.


Trines tips

Skal du skaffe deg et reptil, trenger du:

1. Et godt terrarium. Alle reptiler trenger en kald og en varm del av terrariet.

2. Riktig belysning: UV-lys og oppvarming.

3. Godt underlag i terrariet.

4. Gjemmesteder.

5. Termometer.

6. Luftfuktmåler (Hygrometer). Riktig temperatur og fuktighet er veldig viktig for reptiler.

7. Vannskål som lett kan rengjøres.

8. Noe å transportere dyret i enkelt.

9. Riktig mat og riktig oppbevaring av det. Det er ikke lov å bruke levende dyr som mat.