Flyktninger kom ikke - kommuner får kompensert utgifter

Fire namdalske kommuner får delvis kompensert utgifter knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt.
NAMDALSAVISA

NÆRØY: I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det bevilget 20 millioner kroner til tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt.