I Nord-Trøndelag går én av ti innbyggere på jakt

I Nord-Trøndelag går omtrent én av ti på jakt. Ingen andre fylker har høyere andel jegere.

Illustrasjonsfoto  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Jakt har lange tradisjoner i Norge, og er en stadig mer populær hobby blant unge og eldre, menn og kvinner.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 142.100 jegere i Norge. En stor andel av dem er på skauen nå, og jakter elg, reinsdyr, hjort og ryper.

I en ny analyse utført av If, der antall jegere måles opp mot folketall, framgår det at Nord-Trøndelag, Finnmark og Hedmark har størst andel jegere i Norge, mens Oslo har lavest.

I Nord-Trøndelag går omtrent én av ti på jakt.

Også i Finnmark, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Agder-fylkene står jakttradisjonene sterkt.

Jakttidene i Norge:

Harejakt: 10/9 -28/2

Hjort: 1/9 – 23/12

Elg: 25/9 – 23/12

Rådyr: 25/9 – 23/12

Villrein: 20/8-30/9

Jerpe, orrfugl og storfugl: 10/09 – 23/12

Rype: 10/09 – 28/2

Kilde: Klima- og Miljødepartementet

statistikk Analyse foretatt av If på bakgrunn av statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.