Bayer

Å ta ansvar

NAMDALSAVISA

Jeg har lenge lurt på hva det vil si å ta ansvar. Rett som det er hører vi om noen som tar ansvar, men hva som ligger i dette uttrykket er noe av et mysterium.

Dette ble for meg aktualisert her om dagen etter at det ble klart at Olemic Thommesen skal fortsette som stortingspresident etter å ha ledet en byggeprosess som skulle koste 70 millioner, men som nå ender på 1,8 milliarder.

Han sa at han tok ansvar for dette, og ønsket å fortsette i stillingen.

Javel, men hva innebærer det når noen tar ansvar? Dersom du tar ansvar for noe, må jo det bety at du HAR ansvar for det samme. Når jeg setter meg bak rattet for å kjøre en tur, har jeg et ansvar for det jeg foretar meg bak rattet. Skulle jeg være uansvarlig slik at noe galt skjer, må jeg ta konsekvensene av det.

Det er her jeg tror vi må tenke litt annerledes. Vi må slutte å si at vi tar ansvaret når vi gjør noe galt. Vi må ta KONSEKVENSENE av at vi gjør noe galt. Slik det er nå betyr det at man slipper unna alt dersom man sier at man tar ansvar. Å ta ansvar er blitt en ansvarsfraskrivelse.

Dersom det i tillegg sies at alle rutiner skal gjennomgås, da er man helt sikret å slippe unna. For en tid siden ble barn av asylsøkere sendt ut av landet fordi foreldrene hadde løyet om hvor de kom fra. Disse barna fikk ta både ansvar og konsekvenser.

Nå skal det vedtas et budsjett. De fire partiene som vil at Thommesen skal fortsette i sin stilling, burde redusere sine ønsker om penger til dette og hint med samme sum som forsvant i et hull i jorden like utenfor Stortinget.

Det ville være å ta konsekvensene av noe man ikke vil ta ansvar for.