Fordeler 15 mill. kroner

Fylkesmannen har fordelt totalt 15 millioner kroner i tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Det er gitt tilskudd til blant annet skogbrannslokking og avvikling av asylmottak.

OTTERSØY-BRANNEN Kostnadene knyttet til den store skog- og lyngsbrannen ved Ottersøy i mai ble så store at Nærøy kommune får 430.000 kroner av Fylkesmannens pott for «ekstraordinære hendelser». 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mens Nærøy får 430.000 for merkostnadene knyttet til skog- og lyngbrannen ved Ottersøy i mai, får Namsos og Grong henholdsvis 369.000 og 316.000 kroner knyttet til avvikling av asylmottakene.