Multi-Bygg AS er konkurs

Leverer konkursbegjæring til tingretten i Namsos over helga – rammer 21 ansatte.

Konkurs Odd Wennevik (til venstre) og Jarle Strandvahl i Multi-Bygg AS. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Etter store tap i Nord-Norge leverer Multi-Bygg AS på Kolvereid konkursbegjæring til tingretten i Namsos over helga. Sentrale ansatte og tidligere samarbeidspartnere vil nå forsøke å gjenreise det tradisjonsrike entreprenørselskapet.

Konkursen i Multi-Bygg AS rammer til sammen 21 ansatte.

– Dette er først og fremst en veldig trist dag for kompetente og entusiastiske medarbeidere, som virkelig har stått på for bedriften. Jeg er også ubeskrivelig lei meg på vegne av dem som nå taper penger, sier Jarle Strandvahl, som siden februar har fungert som daglig leder i selskapet.

Slitt i flere år

Multi-Bygg har slitt med økonomien siden 2015. I 2014 kjøpte Rana-baserte Bolt Construction majoriteten av aksjene i selskapet. Ambisjonen var å ekspandere og være med i konkurransen om større prosjekter. Likevel endte fjoråret med et tap på mer enn åtte millioner kroner.

– Resultatet kan i all hovedsak knyttes til tre større prosjekter i Nord-Norge, forklarer Strandvahl.

I vår var de økonomiske problemene i Multi-Bygg så prekære at Strandvahl måtte be samtlige kreditorer om henstand. Samtidig tilførte eierselskapet Bolt Construction ny kapital, i form av kortsiktige lån. Generalforsamlinga i Multi-Bygg vedtok i tillegg en ekstern emisjon der målet var å styrke likviditeten. Dette lyktes ikke.

Gjennom våren, sommeren og høsten sa eierne at selskapet skulle tilføres kapital fra morselskapet i konsernet. Dette ble også kommunisert til kunder og kreditorer.

Denne uka fikk Strandvahl beskjeden om at den største eieren likevel ikke ville tilføre selskapet nok kapital til at man kan sikre en forsvarlig drift videre. Styret i Multi-Bygg ser dermed ingen annen utvei enn konkurs.

Ønsker å starte ny virksomhet

Multi-Bygg ble stiftet 2004, og selskapet har opp gjennom årene vært en stabil bidragsyter til veksten i Ytre Namdal.

Odd Wennevik, som har jobbet i bransjen i over 40 år var frem til konkursen faglig leder i Multi-Bygg. Han er nå sentral i arbeidet for en eventuell restart av selskapet. Sammen med Jarle Strandvahl og andre tidligere samarbeidspartnere, ønsker de å legge til rette for ny verdiskaping med en tydelig lokal forankring.

– Nå starter arbeidet med å starte ny virksomhet. Gjennom den økonomiske krisen har vi fått tydelige tilbakemeldinger om at det er behov for et entreprenørselskap av vår størrelse i regionen. Selv om dagen i dag er tung, ser vi at vi fortsatt kan spille en rolle i den formidable utviklinga på Namdalskysten og bidra til å nå vekstambisjonene i regionen, sier Odd Wennevik.