Omfattende barnevernssak etter barnedødsfallet

Overhalla får krisetilskudd

Barnevernstjenestens arbeid etter barnedødsfallet i Overhalla i sommer er så omfattende og kostnadskrevende at Fylkesmannen har gitt kommunen 800.000 kroner i kriseskjønn.

EKSTRATILSKUDD Fylkesmannen definerer barnedødsfallet i Overhalla som ei «ekstraordinær hendelse» og har tildelt kommunen 800.000 kroner som delvis dekning av merkostnadene som barnevernet i Midtre Namdal har hatt knyttet til saken. Det åpnes for ytterligere tilskudd i 2018. 

Barna har vært, og er, i en svært sårbar situasjon som gjør at de må ha all støtte og hjelp de kan få.

Kirsti Myrvang
NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – En kommune på Overhallas størrelse blir hardt rammet når det skjer en så omfattende sak som krever mye oppmerksomhet og arbeid fra barnevernets side. Det har vært ei betydelig utgiftsøkning som følge av saken, sier Kirsti Myrvang, leder av barnevernet i Midtre Namdal samkommune som omfatter barnevernet i Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Namsos.