Jaktlag kom over elgkalv som var revet i stykker av bjørn

– Naturens brutalitet

Bjørnen kan ikke ha vært langt unna da jaktlaget kom over den halvt istykkerrevne elgkalven. – Vi ser mange voksne kuer uten kalver.

Store skader Elgkalven hadde flere store sår etter det ublide møtet med bjørnen.  Foto: Helene Grytbakk Lillevold

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Jeg tror bjørnen må ha vært like i nærheten. For kalven levde og jeg vil nå tro at bjørnen hadde tenkt å spise den, sier Per Arne Rustad.