UTLOKALISERING

Ja, jeg vil ha flere statlige arbeidsplasser til Trøndelag!

NAMDALSAVISA

At det nå er vedtatt å flytte 30 arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet fra Oslo til Nord-Trøndelag er en viktig politisk seier for meg og Venstre. Å flytte ut statlige arbeidsplasser var noe vi ble enig med regjeringen om i avtalen om nytt inntektssystem for kommunene i forrige stortingsperiode. I den reformen fikk vi gjennomslag for at vi skal legge til rette for større kompetansemiljøer i hele landet. Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes. Lokalisering skal særlig vurderes i regionsentre, også utenom de store byene. I sum er dette god Venstre-politikk som gir maktspredning og muligheter for vekst i hele Norge.

Flere politiske partier synes utflytting av statlige arbeidsplasser er en god ide i teorien. Likevel er det viktig å huske at gode forsøk ofte stopper opp i indre stridigheter knyttet til lokalisering, protester fra ansatte, sterke meningsmotstandere i større samarbeidspartier eller eget parti. At Venstre og jeg har klart å få til utflytting er jeg derfor noe jeg stolt over. Også internt i Venstre har det vært flere tøffe runder. Jeg er derfor takknemlig for at jeg har fått full støtte fra partileder Trine Skei Grande i de interne rundene. Hennes støtte har vært uvurderlig i de rundene vi har hatt internt og i samspill med regjeringen.

De 30 arbeidsplassene som flyttes til Steinkjer er knyttet til skog og eiendomsavdelingen. Jeg mener dette vil utfylle det sterke skogmiljøet vi allerede har i Trøndelag. De nye arbeidsplassene passer godt sammen med Statskog i Namsos, NIBIOs skogforskning på Steinkjer og Biokraft på Skogn. I tillegg har vi mange dyktige private yrkesutøvere i skognæringa i regionen. At Landbruksdirektoratet flytter deler av sin virksomhet til Steinkjer vil gi et mer solid arbeidsmarked og økt kunnskapsnivå knyttet til skog i Trøndelag.

Jeg mener flyttingen er en kraftig stimulans og impuls for Trøndelag. Også i den stortingsperioden som nettopp har startet vil jeg jobbe videre for at flere statlige kunnskapsarbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Om vi skal lykkes i å tilby attraktive arbeidsplasser til ungdommene i aller deler av Norge, er tilgang på kunnskapsarbeidsplasser innen offentlig forvaltning viktig. I tillegg til de statlige arbeidsplassene ønsker jeg selvfølgelig også å stimulere til økt næringsaktivitet og nye arbeidsplasser i privat sektor. Skal vi lykkes i framtida trenger vi gode arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor i hele Norge.