«Han reiste fra Namsens bredd, til den mektige Mississippi-elva»

HØYTIDELIG Under en høytidelig seremoni ble minnesmerket over overhallingen og eidbyggen Hans Barlien avduket. Fra venstre: Etterkommer Jackson Buch, NAS Eva Meidal, lokalhistorikerne Arnt-Erik Selliaas og Carl Ivar Storøy samt president Robert Fossum i Trøndelag of Amerika.   Foto: Tone Aftret

«Han reiste fra Namsens bredd, til den mektige Mississippi-elva»

NAMDALSAVISA

Da vi i NA skulle bestemme oss for hvordan vi skulle feire vårt 100-årsjubileum, fant vi raskt ut at historien om Hans Barlien, og jubileet for hans utvandring til USA, var en historie vi kunne identifisere oss med, selv i dag.

Hans Barlien var en eventyrer, en oppfinner, håndverker, entreprenør, bonde, stortingsmann, i noen tilfeller en som havnet i stadig krangel, men også en forkjemper for lokalt demokrati og ytringsfrihet, som konstant forsøkte å forbedre samfunnet rundt seg. Han forsøkte til og med å starte sin egen avis, på Årgård i Namdalseid, omtrent 100 år før vi i NA klarte det.


Minneverdig avduking av Hans Barliens gravmonument i Iowa

– Jeg ble svært rørt, mye mer enn jeg trodde

Endelig fikk Hans Barlien velfortjent heder i USA, 175 år etter sin død.

 

Han reiste fra Namsens bredd, til den mektige Mississippi-elva, akkurat som en gruppe på over 30 stykker har gjort denne uka, på NAs lesertur i Barliens fotspor. Natt til tirsdag norsk tid avduket de minnesmerket over «denne i mange måter så merkelige mann, den mest navngjetne sønn bygda har fostret» – slik han er beskrevet i O.S. Aavatsmarks biografi.

Barlien lyktes med mangt, men møtte også mye motgang, og utvandret til USA for 180 år siden, der han døde fem år seinere. Trolig var han en av de første trønderne som utvandret. I det som ble staten Iowa forsøkte han å danne en egen namdalske koloni,

I NA har vi latt oss inspirere av pågangsmotet, innovasjonskrafta og samfunnsrollen Hans

Barlien sto for. Derfor var det helt naturlig at vi i jubileumsåret bruker denne historien til å se framover, mot de neste 100 årene. Vi gratulerer med minnesmerket på gravplassen i Montrose, og takker alle bidragsytere til prosjektet.