22. oktober går årets tv-aksjon av stabelen

– De mangler det meste, så gi så det svir

Fylkesleder Bjørn Wiik i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag forventer at skolene involverer seg i årets tv-aksjon.

støtt aksjonen Fylkesleder Bjørn Wiik i Utdanningsforbundet ber de nordtrønderske skolene engasjere seg i tv-aksjonen.  Foto: NN

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tv-aksjonen på NRK går i år til Unicefs arbeid for å gi skolegang og håp til barn i Columbia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan – barn som er rammet av krig og konflikt.

I Nord-Trøndelag er både private bedrifter, offentlige myndigheter og et utall organisasjoner aktivt med og støtter opp om årets aksjon.

Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag, som representerer cirka 5.200 lærere og ledere i skoler og barnehager, er aktivt med som støttespillere.

– Fokuset i årets aksjon treffer alle lærere og ledere i opplæringssektoren både i hjertet og i hjernen, sier fylkesleder Bjørn Wiik, som også er med i fylkesaksjonskomiteen.

Tv-aksjonen 2017 Skolebarn i Kenya.  Foto: NN

 

Han forteller at landene som årets aksjon er rettet mot har store utfordringer i sine utdanningssystem. De mangler det meste. Ifølge Unescos Institutt for statistikk (UIS) mangler det i dag 1,6 millioner lærere på verdensbasis for å nå FNs mål om at alle verdens barn skal få grunnleggende skolegang. Det forventes at tallet vil stige til 3,3 millioner i 2030 som følge av befolkningsvekst og utvidelse av skolegangen.

Wiik er ikke i tvil om at årets aksjon kan bidra til å bedre situasjonen en god del i mottakerlandene.

– Tv-aksjonen har utarbeidet veldig gode undervisningsopplegg tilpasset de ulike alderstrinn, sier Wiik og viser til nettsida Salabys.no.

– Jeg forventer at alle klasser i de nordtrønderske skolene benytter disse gode oppleggene. De dekker mange opplæringsmål i skoleløpet, sier Wiik, som også oppfordrer alle som har anledning til å gå med bøsser på aksjonsdagen.

– Vi oppfordrer absolutt alle til å gi så det svir, sier Wiik.