Ordfører, varaordfører og rådmann kan vie i Flatanger

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Rådmannen går inn for at den kommunale vigselsretten i Flatanger ivaretas av ordfører, varaordfører og rådmann i